Projecten van Schaufeli Wegenbouw

Siertuin Hoogeland Zorggroep - Schaufeli Apeldoorn

Siertuin Hoogeland Zorggroep

Voor dit project hebben we getekend voor de bestrating in en rond de siertuinen. De siertuinen zijn onder architectuur aangelegd op inspiratie van diverse architecten die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd. Daarnaast hebben we de parkeerplaatsen en verkeersvoorziening verzorgd, waaronder de minirotonde op het complex. Dit project is in 2000 gerealiseerd met in de nabijheid de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) en sluit aan op één van de vele fietsroutes van de VVV.

VSM perron Lieren - Schaufeli Apeldoorn

VSM perron Lieren

Het traditionele decor van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij was onze inspiratie voor de aanleg van een in originele stijl uitgevoerd perron. De stijl uit de 19e eeuw is intact gehouden door gebruik te maken van oorspronkelijke materialen en ambachtelijk straatwerk. Ondanks deze traditionele aanpak is de gebruiksvriendelijkheid van het perron geheel conform de eisen van deze tijd.

Herinrichting Winkelcentrum de Mheen

Herinrichting winkelcentrum de Mheen

Het revitaliseren van een winkelcentrum vraagt om een strakke en georganiseerde planning, zodat het bord 'de verkoop gaat gewoon door' ook werkelijkheid is. Bereikbaarheid gedurende de 4 weken van uitvoering was een belangrijk issue voor de winkeliers alsmede voor het winkelend publiek. Dit project werd in 2002 gerealiseerd. De natuurstenen banken in de ruimte maken het plein compleet.

Terrein Malkenschoten

Bouwrijp maken terrein Malkenschoten

Voordat er gebouwd kan worden moet vaak grondwerk verricht worden. In dit geval werden puinbanen aangelegd, werd de grond geëgaliseerd en bouwklaar gemaakt. Verder is er 700 meter betonriool in een gecombineerd stelsel aangelegd. Dit gecombineerde stelsel bestaat uit circa 300 strekkende meter Permeo betonriool, dat zorgt voor infiltratie van hemelwater in de ondergrond en circa 400 strekkende meter betonriool voor de afvoer van het vuilwater.

Herinrichting schoolpleinen

Herinrichting schoolpleinen

Schaufeli Wegenbouw heeft op diverse locaties in en rondom Apeldoorn gezorgd voor de herinrichting van schoolpleinen in het basisonderwijs. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij extra van belang zonder een grote inbreuk te geven op de dagelijkse gang van zaken tijdens de schooluren. Bijkomend voordeel is dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de leerlingen van de diverse instellingen bekend raken met wegenbouw.

Woonomgeving Titaniumstraat Apeldoorn - Schaufeli Apeldoorn

Woonomgeving Titaniumstraat Apeldoorn

Voordat een omgeving bewoonbaar is moet veel werk worden verricht, zodat het straatmeubilair, het verkeer en cosmetische aanpassingen op elkaar aansluiten. Schaufeli Wegenbouw zorgde hier voor de invulling van bovenstaande zaken.

Bestrating Monuta - Schaufeli Apeldoorn

Bestrating Monuta

In 2002 werd het hoofdkantoor van Monuta in gebruik genomen. Schaufeli Wegenbouw zorgde voor het straatwerk rond het kantoorpand, waarbij het kleurenspel van de materialen voor een bijzonder effect zorgt voor de uitstraling van het kantoorpand. Kleurvaste materialen zorgen voor de duurzame uitstraling van de locatie.

Grondwerk Van Gelre Ziekenhuizen - Schaufeli Apeldoorn

Grondwerk ten behoeve van tijdelijk gebouw, Provisorium, Van Gelre ziekenhuizen

Wij zorgden voor het grondwerk, bouwrijp maken voor het Provisorium van Gelre ziekenhuizen. De geaccidenteerde ondergrond zorgde voor de nodige bouwkundige problemen. Al snel werd tijdens de uitvoering vastgesteld dat de aanwezige ondergrond dermate van structuur was dat deze niet geschikt was voor het direct oprichten van bebouwing. Hierna werd besloten tot het uitvoeren van grondverbeteringen om tot een goede basis (fundering) voor de nieuwbouw van het Provisorium te komen.

Industrieel straatwerk Papierfabriek "de Hoop"

Een grote belasting van de ondergrond vraagt om kennis en vakmanschap van de aannemer. Een 10 cm dik H-profiel betonklinker, aangebracht op een stabiliserende funderingslaag, zorgt voor de spreiding van de optredende krachten van de zware heftrucks die van de verharding gebruik maken tijdens het productieproces. Het werk moest synchroon lopen met het aanbrengen van een vrijdragende overkapping voor de opslag van papier welke benodigd is voor het produceren van karton. Gezien het feit dat de opdrachtgever tijdens de bouwwerkzaamheden 'gewoon' door diende te produceren met karton hebben wij hiervoor een planning als een huis moeten afleveren. In totaal werd 2500m2 oppervlakte vervangen terwijl het productieproces niet onderbroken mocht worden.